Pedagogik

Den pedagogiska verksamheten ansvarar personalen för. Självklart följer den Läroplanen för förskolan. Tre teman genomsyrar det pedagogiska arbetet på Fröet:

  • Natur- och uteaktiviteter, bland annat genom Mulle-, knytte- och knatteverksamhet.
  • Musik och rytmik är återkommande varje vecka, både planerat och spontant och likaså sagor och sagopedagogik.
  • Arbete med färg, form, snickerier och naturmaterial av alla former.

Vi arbetar med rörelselekar anpassade till barnens olika åldrar. I dessa olika miljöer stimuleras barnens språkutveckling, den empatiska förmågan, det matematiska tänkandet och barns stora rörelsebehov. Vi är ofta ute på utflykter och annars ute på vår egen gård.

Utevistelsen är ett dagligt inslag eftersom den ständigt främjar barnens motorik och här kan barnen själva skapa sig olika lekrum. All verksamhet är väl planerad för alla barns olikheter, utifrån de mål och riktlinjer, som finns uppsatta för alla förskolor i kommunen.

IMG_0010
IMG_7806
DSC_1195
IMG_7802
IMG_7801
IMG_7831
IMG_7833