Så fungerar det

På ett kooperativ tar den utbildade personalen hand om den pedagogiska verksamheten. Föräldrarna är ansvariga för det praktiska arbetet.

För dig som förälder innebär ett föräldrakooperativ en unik möjlighet att delta och få insyn i ditt barns vardag på förskolan. Det är värdefullt att få vara med och dela sitt barns vardag och lära känna pedagogerna, barnens kompisar och deras familjer.

Vårt engagemang är grunden som förskolan vilar på och vi gör det för våra barns skull. Vår uppgift är att understödja personalen med allt praktiskt som behövs för en väl fungerande verksamhet.

Styrelsearbete

Fröet är en ekonomisk förening som drivs av en styrelse. Styrelsen består av 7 medlemmar i föreningen som träffas en kväll i månaden för att behandla olika ärenden.

Arbetsdagar i barngruppen

Varje enskild förälder arbetar ungefär ett arbetspass i månaden på Fröet. (i snitt cirka två arbetspass i månaden per familj). Passen är mestadels halvdagar. 1-2 av passen per termin/förälder är heldagar.

Arbetsgrupper

Varje förälder tillhör en arbetsgrupp. Detta innebär att man träffas i mindre grupper för att besluta/uträtta mer specifika ärenden gällande till exempel huset, trädgården, mat- och inköp och inomhusmiljö.

Städning

Varje familj ansvarar för 6-7 städningar varje termin. Fröet städas alla vardagar. Det finns möjlighet att leja bort städningen mot en mindre avgift.

Gemensamma aktiviteter för Fröet-familjer

Vi arrangerar också träffar för oss Fröet-familjer på fritiden. Varje höst har vi till exempel en upptaktsträff där alla familjer ses på något mysigt ställe och umgås, grillar något gott och leker tillsammans.

Som avslutning på vårterminen har vi varje år en sommarfest då det brukar bjudas på show med sång och uppträdanden, tårta och annat gott. Vi har även en stor sommarfest tillsammans med pedagogerna för att avtacka familjer när barnen börjar skolan. Vi har också matstafett varje vår och en del andra mer spontana träffar.

Våra gemensamma aktiviteter och våra arbetspass tillsammans ger en fin sammanhållning bland familjerna.

DSC_1174